Branschindex är ett initiativ av AktivBo och Tidningen Fastighetsnytt som syftar till att ge Sveriges alla bostads- och fastighetsbolag möjlighet att mäta sin förvaltningskvalitet. För företag som redan mäter vartannat eller vart tredje år fungerar branschindex som ett stickprov och en koll på att man arbetar rätt.

Svaren från respektive företags hyresgäster samlas in genom en oberoende urvalsundersökning och redovisas i ett nationellt årligt index. Indexet baseras på hyresgästernas upplevelser kring service och policy. Resultatet blir en sammanfattad bild av vad kunderna tycker om påverkbara områden, och ger ett underlag som gör att man kan spara både pengar och tid i sitt förbättringsarbete.

De fastighetsföretag, i olika storleksklasser, som fått högst betyg av sina kunder presenteras på fastighetskongressen Business Arena den 20 september, tillsammans med redovisningen av det totala branschresultatet.

Det handlar alltså om tre kategorier.

1) Bostäder mindre klassen, färre än 1000 lägenheter.

Nominerade är Melin Förvaltnings AB, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund och Perstorps Bostäder AB.

2) Bostäder större klassen, mer än 1000 lägenheter.

Nominerade är Botrygg AB, J Wennergren Byggnads AB och Stockholms Kooperativa Bostadsförening.

3) Kontor/lokaler samlad klass.

Nominerade är Ersta fastigheter, Stockholms Kooperativa Bostadsförening och Tidaholms Bostads AB.

– Vi känns fantastiskt, en riktig fjäder i hatten för oss eftersom det är våra hyresgästers omdöme som ligger till grund för nomineringen, säger fastighetschefen Mikael Nyström.

Nomineringen avser industri- och affärslokaler. TBAB har också ett lägenhetsbestånd på cirka 290 lägenheter. Ett stort projekt är på gång. I oktober börjar en totalrenovering av lägenheterna i kvarteret Kusken på Norra Kungsvägen.

– Det blir stambyte, byte av fönster och ventilation med mera. Vi har reserverat andra lägenheter som hyresgästerna får bo i tillfälligt under tiden hyresgästens lägenhet renoveras, uppger Mikael Nyström.

En delegation från Tidaholms Bostads AB bestående av koncernchefen Mattias Andersson, fastighetschefen Mikael Nyström och Annika Svensson, kundservice, kommer att vara på plats när vinnarna utses i Stockholm i samband med fastighetskongressen.

Källa: Branschindex.

Mikael Nyström är fastighetschef på Tidaholms Bostads AB.

Foto Thomas Gustafsson