Vi elever anser inte att ett nationellt prov i de moderna språken är en god idé. Vi anser raka motsatsen. Vi ser inte en enda fördel med att införa nationella prov i dessa ämnen, vi ser endast nackdelar. Detta eftersom många elever redan upplever en extrem stress på grund utav de nationella proven. Eleverna anser även att dessa prov är en dålig idé eftersom skolverket ej satt tvång på Sveriges skolor att hålla dessa prov.

Skolans elevrådsstyrelse arbetar just nu med en skrivelse till skolans rektor, i hopp om att få rektorn att ändra sitt beslut.

Forsenskolans elevrådsstyrelse