Arbetet med att bygga ut nätet av gång- och cykelvägar i Skövde tätort pågår. Utbyggnaden är en del av den cykelstrategi som tagits fram i syfte att få folk att cykla mer.

När allt är klart ska det finnas tydliga cykelstråk mellan Skövdes olika delar. Under 2018 har nya sträckor tillkommit bland annat längs Norra och Södra Aspelundsvägen, samt Kavelbrovägen. Fler delar kommer också att byggas framöver.

Nu återstår att få Skövdeborna att använda cykelvägarna i större utsträckning. Med vintern hängande över axeln finns givetvis praktiska anledningar till att det inte är någon trängsel på cykelbanorna just nu. Klart är dock att det finns del arbete att göra framöver.

Caroline Hagström är chef för sektor samhällsbyggnad, som ansvarar för utbyggnaden av stadens infrastruktur. Hon konstaterar att man hittills gjort en del punktinsatser, som att ha tagit fram en ny cykelkarta för tätorten. Något mer konkret arbete pågår inte för närvarande, däremot finns det en del idéer på vad som kan göras.

– Ett huvudspår är att vi har ett antal stora arbetsgivare i kommunen och vi vet att många av de trånga passagerna bilmässigt är kopplat till de arbetsgivarna.

– Därför försöker vi titta på hur fler av deras medarbetare ska fås att åka kollektivt eller cykla och det jobbet vill vi göra tillsammans med de arbetsgivarna, säger Caroline Hagström.

Hon understryker att många av dem som jobbar på de stora arbetsplatserna givetvis är beroende av att åka bil och att det inte handlar om att få folk att sluta göra det helt.

– De som måste åka bil ska ju kunna göra det. Kan man sedan få dem som inte nödvändigtvis måste, att använda andra färdsätt, så underlättar vi för dem som absolut inte har möjligheten att cykla eller åka kollektivt, säger Daniel Lindh, Gata och naturchef i kommunen.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna jobba med kollektivtrafik och cykel så det blir ett attraktivt alternativ. Samtidigt vill vi också ha andra parter att samarbeta med för att få mer sving i det vi gör säger Caroline Hagström.