Handläggare på socialtjänsten i Tidaholm reagerade i höstas på att antalet drogrelaterade ärenden framförallt bland unga ökade.

Det gjorde oss oroliga eftersom vi även fått samma signaler från polisen. Vi kan se att det är fler typer av droger som används. Förr var det vanligast med cannabis bland ungdomar men nu förekommer även tyngre droger som amfetamin, olika typer av lugnande tabletter och ecstasy. Vi har även fått kännedom om att det förekommer kokain säger socialsekreteraren för barn och unga, Anna-Lena Rydberg.

När dessa myndigheter hade samma bild av läget valde man att göra gemensam sak i ett försök att nå ut till ungdomarnas vårdnadshavare och även till skolpersonal. Det kommer att arrangeras en informationskväll om droger och narkotikaanvändningen i Tidaholm den 29 maj på Biblioteket. Det har arrangerats liknande träffar förr, men den här gången vill man särskilt trycka på hur läget ser ut i just Tidaholm.

Inbjudan har gått ut till de som är föräldrar till högstadie- och gymnasieelever samt skolpersonal. Medverkande är socialtjänsten, tullverket och polisen.

I dag är det tämligen enkelt att få tag i narkotiska preparat. Föräldrar och lärare bör vara uppmärksamma på kännetecken och i vilka sammanhang droger förekommer idag. Det har blivit mer accepterat med droger på ungdomsfester idag än tidigare.

Socialtjänsten hoppas på god uppslutning. Ämnet är angeläget.

Vi vill nå ut till föräldrar och andra aktörer som jobbar med ungdomar för att vi alla tillsammans ska kunna hjälpas åt att stävja den negativa utvecklingen med den liberala synen på droger bland unga.