Den som tidigare röstat på en skola bör vara extra uppmärksam på vilken vallokal som står på röstkortet. På grund av att lokalerna, på olika sätt, bedömts som olämpliga har nya lokaler valts i år.

– Vi gjorde en utvärdering tillsammans med röstmottagarna efter höstens val och eftersom tre lokaler inte fungerade så väl som vi önskar har vi valt att byta. De som tidigare röstade på någon av våra högstadieskolor kommer nu att få ta sig till intilliggande idrottshallar och de som tidigare röstade på Rudbecksgymnasiet ska till Disponentvillan, säger Marie Anebreid, valsamordnare i Tidaholms kommun.

Ta med giltig id-handling

Den som röstar på valdagen behöver man bara ha med id-handling. Väljer man att förtidsrösta så ska både röstkort och id-handling tas med.

– Har du tappat bort ditt röstkort kan vi hjälpa dig att få en kopia om du vill förtidsrösta. Vill du rösta på valdagen räcker det med att du tar med id-handling till din vallokal. Vet du inte vilken din vallokal är så kan du antingen fråga grannen, för de som bor i samma område röstar i samma lokal, eller ringa oss på kommunen så hjälper vi dig, säger Marie Anebreid.

Preliminärt resultat samma kväll

När vallokalerna stänger räknas rösterna och ett preliminärt resultat rapporteras in till länsstyrelsen. Resultatet kan dock ändras när länsstyrelsen räknar rösterna under veckan efter valet, det gör att valresultatet kan påverkas till dess att den slutliga räkningen är gjord.

– Att resultatet justeras något är helt normalt och beror inte på att vi räknat fel i vallokalerna. Om det exempelvis hamnat två valsedlar i samma kuvert är det bara Länsstyrelsen som får godkänna den rösten och röster som inkommer till förtidsröstningen runt om i landet på valdagen räknas inte i vallokalerna eftersom de inte hinner delas ut till räkningen. Därför kan det preliminära resultatet skilja något från det slutgiltiga, säger Marie Anebreid.