Det har visat sig att den kommande Rosenbergsskolan kommer ha tomma lokaler och att Forsenskolan även den kommer att stå med tomma lokaler efter att deras elever flyttats över till Rosenbergsskolan och det anses vara för dyrt att stå med tomma lokaler. Vi har fått höra att "lokalerna måste nyttjas effektivare". Så de tomma lokalerna ska nu fyllas upp med barn som fyller fem år under år 2020. Detta anser vi och många andra föräldrar till barn födda 2015 är helt oacceptabelt. Våra barn ska inte användas för att rätta till ekonomiska felberäkningar. För hur kan en helt ny, inte ens färdigbyggd, skola redan vara felberäknad och stå med tomma dyra lokaler?

I Skolverkets läroplan för förskolor står det: "Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter." Detta beslut kan omöjligt se till barnets bästa! Beslutet handlar enbart om ekonomi.

Ytterligare ett argument vi fått höra för denna påtvingade förflyttning är platsbrist. En lösning på det problemet kan ju vara att inte att lägga ner fullt fungerande verksamheter.

På samma möte i mars beslutades nämligen även att lägga ner och förflytta fem förskolor (Forsen, Stormsvalan, Framtiden, Linblomman och Skogsnallarna) samt alla dagbarnvårdare för att spara in ännu mer pengar. Se över och vänta med dessa nedläggningar och förflyttningar ett år eller två tills den nya förskolan på Rosenberg står färdig.

Då kommer stadens övriga förskolor inte drabbas av någon platsbrist och våra barn får stanna kvar i sin trygga miljö.

Barn som är 5 år, de som är födda i slutet av året bara 4,5 år, ska inte vistas i en stor skolmiljö med 12-åringar. Barnens sista år på förskolan är extremt viktigt för dom. Det är året de får känna sig stora då de är störst på förskolan och de blir under året gradvis förberedda inför flytten till skolans värld och förskoleklassen. Men framförallt, de får fortsätta vara små barn till 100% i en miljö som för dom är trygg och helt och hållet anpassad för lek och pedagogik för just den åldersgruppen.Det har funnits argument om att ”de kommer att växa med uppgiften” och det kan säkert vara sant. Barn är fantastiska på att anpassa sig. Men ska våra 5-åringar verkligen behöva det? I Skolverkets läroplan för förskolor kan man läsa

"Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnade."

Snälla Tidaholms kommun, beröra inte våra barn sitt sista år som just små barn. De kommer att växa upp snabbt ändå, låt inte besparingar gå ut över de minsta och viktigaste vi har! Tänk om!

Tycker du som vi? Gör din röst hörd! Skriv under vår namninsamling som kommer överlämnas till de ansvariga.

Elin Eklöf och Henrik Häll, föräldrar till Kerstin och Stina

Michaela och Emil Strid, föräldrar till Emelia och Maja