Från i onsdags har Hellidens folkhögskola all undervisning på distans.

– Vi hade redan fattat beslut om att ställa in Vårmarknaden och andra större arrangemang och när rekommendationerna sedan skärptes till att omfatta all vuxenutbildning så ställde vi direkt om skolan till distansarbete, säger rektor Lena Elmkvist.

Bertil Lindgren som bland annat ansvarar för konsthantverkslinjen fortsätter:

– Vi har ju sedan tidigare flera kurser som går helt på distans och använder regelbundet distansverktyg för att hålla kontakt och arbeta med flera av våra på platskurser så omställningen har gått smidigt. Det är klart att de kurser som använder verkstäder och ateljéer blir påverkade av detta men våra lärare är kreativa och de flesta har redan fortbildat sig i detta arbetssätt så de kommer att lösa detta på ett bra sätt. Alla deltagare har visat stor förståelse för att vi måste ta detta steget och och att vi kommer att lösa problem när de uppstår.

Lena Elmkvist fortsätter:

– Vi vet ju inte hur länge detta kommer att fortsätta så vi utvärderar situationen och arbetet löpande. Vi har ju redan tidigare medarbetare och deltagare på distans så vi behöver bara skala upp det arbetet.

Även om folkhögskolan nu gjort dessa förändringar i skolans verksamhet så har den fortfarande lunchservering och vandrarhemsuthyrningen fortgår.