Döm om min förvåning när denna parkeringsplats var stängd vid infarten med ett band. Följden blev stor trängsel på den lilla parkeringsplatsen som finns öster om kyrkan.

Vissa bilar stod olämpligt parkerade på grund av trängseln.

Av vem och vilken anledning var parkeringen avstängd? Inte kan det väl vara att så att pastoratet i sitt gåvobrev till föreningen De unga i Daretorp där församlingshemmet skänktes även låtit parkeringsplatsen ingå i gåvan?

Det finns ett församlingsråd som bör bevaka församlingens intressen. Hur har detta råd agerat i denna viktiga fråga? Vi är flera som undrar över vad som hänt runt Daretorps kyrka under den senaste tiden.

Ingvar Johansson

Relaterat till artikeln