Det är kyrkoherde Judith Fagrell som i samråd med bland annat föräldragrupper och skolornas ledning har bestämt att skolorna inte längre ska fira skolavslutning i kyrkan.

– För att vara fria i våra roller gentemot varandra, att skola får vara skola och kyrka vara kyrka så tror jag att det är nödvändigt att fatta det här beslutet, säger Judith Fagrell, kyrkoherde i Sävare församling till P4 Skaraborg.

Hon utvecklar resonemanget i Lidköpingsnytts artikel.

– Skolan ska enligt lag vara icke-konfessionell, och kyrkan kan aldrig kompromissa med sitt uppdrag. Vi vill respektera varandra och varandras olika uppdrag. Det är inte (från något håll) ett respektfullt förhållningssätt att kräva av den andre att begå våld på sin övertygelse. Det skapar inte heller en bra grund för fortsatt gemenskap.