Svar på insändare från ”Besviken husbyggare”. Först av allt vill jag beklaga den uppkomna förseningen jämfört med vår initiala tidsplan för område 2 och 3 på Rosenberg. Jag förstår att det ställer till bekymmer för er men hoppas att ni och era blivande grannar, slutligen kommer att stortrivas i vår nya stadsdel Rosenberg!

Att det datum när vi med säkerhet senast kan kontraktera en tomtförsäljning ändrat sig mot det som initialt planerade beror på flera saker. Jag håller med dig om att vi var sena med att kommunicera förseningen och att det till viss del beror på bristande planering. Tyvärr är det så att denna typ av större markentreprenader är svåra att planera fullt ut, speciellt i dagens marknadssituation. Vi vill heller inte skriva ett tomtkontrakt med er utan att ha ett färdigt kontrakt med en entreprenör så att vi slutligen kan leverera en bra produkt. De projekt som pågår inom Rosenbergsområdet har arbetat aktivt med samverkan när det kommer till återvinning av alla jordmassor av olika slag. Ett arbetssätt som kräver mycket planering och kan påverka tidplanen men ger en hållbar stadsdel som resultat.

Du är självklart välkommen att kontakta oss inom förvaltningen för att fortlöpande få uppdaterad information om hur arbetsmomenten i entreprenaden fortlöper och om det finns möjlighet med tidigare tillträde. Jag hoppas att via våra kommunikationskanaler kan visa mer på hur arbetet fortlöper och hur vår unika stadsdel växer fram!

Johan Elgh, samhällsbyggnadschef