I somras stals två statyer i centrala Skara. Det var ”Flicka med bok”, som sedan 60-talet stått utanför biblioteket i Skara, och ”Damen vid dammen” som stått vid fontänen i Tingshusparken, utanför det som nu är Skara skolscen.

Polisens nationella operativa avdelning tog över utredningen av stölden av ”Flicka med bok”. Men nu har kommunen fått meddelande om att förundersökningen läggs ner kring ”Flicka med bok”.

I beslutet finns en kortfattad motivering till nedläggningen: ”Vidtagna åtgärder har inte lett till att någon kan misstänkas för brottet. Ytterligare utredning kan inte antas ändra på det.”

– Det är ju tråkigt att det läggs ner. Samtidigt vet vi att polisen på riksnivå jobbar med liknande fall och att Skarafallet är med i detta arbete. Det finns även på Interpol med bilder och mått på statyn, säger Peter Blom, kommunikationschef på Skara kommun.

Han ger inte upp hoppet om att kommunens staty ska dyka upp och kunna återföras till Skara.

– Nej, absolut inte. Det fina med att polisen på riksnivå och Interpol skött ärendet är att om statyn skulle vara såld utanför Sveriges gränser och kommer upp någonstans i till exempel Europa så finns den på en lista för efterlysta föremål. Det är också skönt att stölden av statyn är uppmärksammad, det gör det svårt att sälja den, säger Peter Blom.

Vad är det som kan ha hänt?

- Det finns som jag ser det två alternativ, antingen är det ett beställningsjobb och då tror jag inte att man sökt den här statyn specifikt utan offentliga statyer runtom i landet, eller så har den stulits för materialet och har smälts ner, vilket skulle vara det mest tragiska och helt förkastligt, säger Peter Blom.

Efter stölderna i somras inventerade kommunen sina övriga statyer för att försäkra sig om att de inte går att skruva loss på ett enkelt sätt och att de har dolda fästen. Det visade sig att statyerna var väl förankrade och inga åtgärder behövde vidtas.

Det är ännu oklart i vilken mån kommunen får ersättning av försäkringsbolag för stölden, inte minst då det är svårt att precisera värdet på den unika skulpturen.

– Vi tittar nu på alternativ för att återställa platsen där ”Flicka med bok” stod och hitta något nytt att sätta upp för att förgylla Skara, säger Peter Blom.

I första hand hoppas han fortfarande på att ”Flicka med bok” ska återföras till Skara, men om inte så sker kan statyn ersättas med ett nytt konstverk. Det skulle kunna vara en ny staty, men det är inte bestämt och inte heller hur det ska finansieras.

– Det är viktigt att låta Skaraborna vara med och tycka till och komma med idéer, säger Peter Blom.

Den andra stulna statyn, ”Damen vid dammen”, ägs av fastighetsbolaget SBB. Fastighetsförvaltare Fredrik Olausson berättar att han efter polisanmälan fick besked om att utredningen lades ner redan 30 juli.

–  Har de lagt ner utredningen är väl oddsen ganska små för att den ska hittas. Den är ju unik, man hoppas att den återkommer och att inte någon bara smält ner den, säger han.

SBB har i dagsläget inga planer på att ersätta statyn med något annat konstverk.