Den första måndagen i juli hade Tidaholms biodlarförening öppet hus på bigården Atollen. Där kunde besökarna uppleva processen från att bina fyllt sina vaxceller med honung till att det flytande guldet rinner ned i en glasburk färdig att serveras.

Vi brukar säga att det är Tidaholms trädgårdar som står för försäljningen av honungen. Det är ju från våra trädgårdar bina hämtar all pollen och nektar, berättar Marika Landes, ordförande för Tidaholms biodlarförening.

På bigården Atollen finns flera tusentals bin som alla lever i bisamhällen. I varje bisamhälle finns en drottning som lägger ägg och några tusen drönare vars uppgift är att para sig med drottningen. Arbetarbina finns det flest av och deras uppgift är att städa, mata yngel, bygga vaxkakor och vakta bikupan. Men framförallt samlar de in honung.

Birasen vi har här på Atollen heter Buckfastbin. Det är en smaksak, men vi tycker att de är lite trevligare att hantera då de inte är särskilt lättirriterade, berättar Arne Westman som är en av biodlarna.

Tidaholms biodlarförening har funnits i 115 år och än idag framkallas honungen på samma traditionella sätt som förr. Man börjar med att plocka upp de så kallade biramarna från bikuporna. I dessa finns honungen inkapslad i sexkantiga celler. Sedan avtäcks de honungsfyllda cellerna från det vaxlagret som täcker dem. Därefter placerar man biramarna i en honungsslunga och börjar veva runt dem så att centrifugalkraften pressar ut honungen. Honungen tappas ut och filtreras så att eventuella vaxrester och annat som hamnat i honungen tas bort. Till sist kan man fylla upp sin burk med den nyslungade honungen.

Det är en process som tar lite tid, därför är det lite dyrare att köpa från oss. Men det blir mycket bra kvalité på honungen, förklarar Marika Landes.

Att det tar lite tid att utvinna honungen är inget som berör besökaren Zinita Gustafsson. Det är den första gången hon är på besök på biodlingen Atollen och har köpt sig två burkar nyslungad honung.

Det är så roligt att få se hur honungen utvinns. Här kommer jag köpa honung fler gånger, skrattar Zinita Gustafsson.