Ny statistik för mars månads sjukpenningtal för Skaraborg har kommit. Sjukpenningtalet i mars 2017 är 13,4 i Skaraborg.

Det har sedan mars 2016 stigit med 0,6 dagar. Kvinnor har ett sjukpenningtal på 17,9 dagar jämfört med män som har 9,1 dagar.


För andra månaden i rad sjunker sjukpenningtalet i Skaraborg . Noterbart är att Tidaholm nu har det lägsta sjukpenningtalet för kvinnor i Skaraborg efter att ha det högsta i landet för fyra år sedan, säger Torgny Andersson som är områdeschef Försäkringskassan Skaraborg.

Högst sjukpenningtal inom området har Essunga med 17,3 dagar och lägst har Skövde med 11,4 dagar. Tidaholms totala sjukpenningtal uppgår till 12,7 och det är enbart Skövde, Falköping och Tibro i Skaraborg som visar lägre siffror. Jämfört med 2016 har talet sjunkit med 0,7 i Tidaholm.

Tidaholmsmodellen har rönt mycket uppmärksamhet och har använts som det goda exemplet vad det gäller för att förändra förutsättningar till det bättre.

Samverkan mellan Försäkringskassan, kommunen och Närhälsan har varit oerhört betydelsefull för att skapa en förändring. Tidigare kontakter och insatser med den sjukskrivna har slagit väl ut, säger Susanne Olsson.

Även om projektet Upprop för ett friskare Tidaholm är avslutat så kommer styrgruppen fortsätta träffas tre gånger per år för att se till att trenden inte viker nedåt.

Vi har fått klartecken att i september starta ett nytt projekt som riktar sig till unga och unga vuxna upp till 30 år som är eller riskerar sjukskrivningar, informerar Susanne Olsson som utsetts till projektledare även denna gång.

Vårdcentralen har fått mer ekonomisk stöd för att satsa på rehabiliteringskoordinatorer vilket innebär att jag jobbar halvtid som rehabkoordinator och halvtid som projektledare i Tidaholm.

Hon påpekar hur viktigt det är att hela tiden upprätthålla och vidareutbilda ny personal inom Närhälsan.

Regeringen har satt ett mål att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020. Vägen till att nå målet ser olika ut beroende på varje läns förutsättningar och utgångspunkter. För Västra Götaland är målet att nå ett sjukpenningtal på 9,9 dagar.