Den ska beredas i barn- och utbildningsnämnden för att sedan beslutas i kommunfullmäktige. Det behöver du inte oroa dig för Peter Friberg.

Lena Andersson, ordförande barn- och utbildningsnämnden