På mötet i bygdegården med BUN kom frågan upp om barnen som går i Valstads skola kan få gå på fritids i "Holma"?

Svaret var nej, då det måste vara vid skolan.

Efter samtal med Skolverket kan jag meddela att fritids kan ligga i "Holma". Det är kommunen som bestämmer.

Brandstorp har fritids medan skolan är i Fagerhult. Yllestad (Kättilstorp) likaså men skolan är i Vartofta.

Flytta våra barn till fritids i "Holma" där de varit tidigare på fritids. I dessa tider med miljötänk sparas många mil samt tid.

Kan i sammanhanget berätta att det inte fanns dagis här när vi flyttade hit

Om samhällsföreningen kunde presentera en lägenhet på tre rum och kök så kunde ett dagis starta. Så blev det och det var föregångaren till Linblomman.

Bygg två avdelningar för barnomsorgen i "Holma".

Skolan i Valstad blir inte lika stor som i Ekedalen år 2026 om barnomsorgen flyttas till Rosenberg.

Jag säger som Per-Erik Vrang. "Gör om och gör rätt."

Holmabo sedan 1976