Men det intressanta med denna insändare var att den ger uttryck för det landsbygdsförakt som man kan ana hos vissa politiker och tjänstemän. Fast det där ligger lite mer dolt under ytan. Man hävdar att ”utbildningen håller en rent naturligt lägre klass” och att ” barn från landsbygden är betydande efter i kompetens och kunskap”

Hela det här resonemanget är en förolämpning mot de lärare som jobbar och jobbat på landsbygdsskolorna, föräldrarna till barnen och inte minst eleverna som går och gått där. Och är en lögn tagen helt ur luften

Att en lögn repeteras och återges gång på gång gör den inte mer sann. Istället för att återge den så titta på de fakta som finns! Det finns inga bevis att elever från Fröjered skulle misslyckas mer än andra elever för att de gått i en landsbygdsskola

Personer som fått sina första år i Fröjereds har under de senaste åren utbildats till lärare/pedagoger, ingenjörer, bilskollärare, socionomer, arbetsterapeuter, personalchef, sjuksköterskor, rörmokare, läkare, snickare, lantarbetare och mycket annat och inte minst alla de som nu är kompetenta medarbetare på industrierna i Tidaholm och på andra orter.

För ungdomarnas och för Tidaholms framtids skull bör vi satsa på landsbygdens utveckling. Det är en viktig del av kommunens attraktionskraft. En utveckling som nu går i positiv riktning här i Fröjered. Om skolan får vara kvar har elevantalet mer än fördubblats om några år när förskolebarnen kommer in i skolåldern. Det är skolledningens skyldighet att se till att skolan hållet tillräcklig kvalité.

Urban Lennartsson

Relaterat till artikeln