Tidigare under anläggningsarbetet har ett körfält varit avstängt. När körbanorna asfaltsbelades under tisdagen fanns flaggvakter ute men väghindren är nu borttagna. Visst arbete kvarstår med beläggning, refuger och liknande.