Sedan 1 januari i år har räddningstjänsterna Skara-Götene och Falköping-Tidaholm slagits samman och de fyra kommunernas räddningstjänst heter nu Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS).

Från och med i februari i år kommer det att finnas en styrkeledare på plats på brandstationen i Skara dygnet runt, året om. Vid larm åker styrkeledaren först till platsen i en egen bil.

Det är precis som organisationen varit uppbyggd i Tidaholm-Falköping sedan 2007. Omorganisationen innebär inte några större förändringar för Tidaholm/Falköping.

Ingen har behövt sluta och jag skulle vilja påstå att alla är positiva och glada, säger Christian Carlsson, enhetschef för stöd och utveckling.

Sedan 2007 har det varit bemannat med en styrkeledare och fyra brandmän dygnet runt och året om på stationen i Falköping, vilket innebär att det finns ett 30-tal heltidsanställda brandmän som jobbar i två olika skift.

I Tidaholm finns en dagstyrka på heltid under vardagar och deltidsbrandmän i fyra olika arbetslag som har jour dygnet runt. Stationen i Floby är en ren deltidsstation, det vill säga en styrkeledare och fyra brandmän.

Redan år 2010 började de två räddningstjänsterna samarbeta kring en gemensam räddningschef i beredskap. Samarbetet har underlättat sammanslagningen till Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

Som det nya namnet antyder finns en strävan att bredda verksamheten till att inte enbart innefatta räddningstjänst, utan arbeta bredare med säkerhet och för att skapa trygghet för kommuninvånarna.

Ett exempel på en möjlig trygghetsskapande aktivitet är rondering med brandbil på fredags- och lördagskvällar. Räddningstjänsten har inga polisbefogenheter, men skulle ändå kunna bidra till en ökad trygghet, menar Roger Almgren som är räddningschef i den nya organisationen. Rondering skulle också kunna förebygga anlagda bränder.

Skaras säkerhetssamordnare sitter idag i kommunledningskontoret, men på sikt vill Roger Almgren att denna tjänst ska ingå i SMS. Så är det redan idag med Falköping-Tidaholms säkerhetssamordnare.

I Tidaholm är hemtjänstens nattpatruller sedan ett år tillgängliga för larm, som till exempel hjärtstopp. Hemtjänsten kan i sin tur även få hjälp av resurserna inom räddningstjänsten, allt genom kommunsamordningscentralen i Falköping.

Det har verkligen fungerat bra. De är utrustade med hjärtstartare, första hjälpen-utrustning och brandsläckare och hjälpt oss vid flera skarpa lägen, säger Christian Carlsson.

Falköping är värdkommun för SMS och det är där som ledningen kommer att finnas. Roger Almgren, som tidigare varit förvaltningschef för Skara-Götene räddningstjänst, blir räddningschef för hela SMS och kommer därför att sitta i Falköping.

Samhällsskyddschef för SMS är Stefan Swenson, som tidigare varit chef för Falköping-Tidaholm.