Västergötlands museum har en Sveriges största samlingar av föremål och har lidit av trångboddhet under en längre tid. En stor del av museets föremål är utspridda i externa magasin och det stora huvudmagasinet, som ligger i anslutning, till museet är fullt. Det innebär bland annat att museet har svårt att utveckla sina samlingar och göra dem mer tillgängliga.

– Bidraget från Sparbanksstiftelsen Skaraborg gör det möjligt för oss att arbeta med en projektering av byggandet av ett nytt magasin, säger föremålsantikvarie Jesper Nilsson, som har lett arbetet med utbyggnadsprojektet.

Tanken är att den nya byggnaden ska ligga i anslutning till museet och sammanlänkas med dagens magasin.

– Det här är ett stort och avgörande steg i utvecklandet av museet, konstaterar museichef Luitgard Löw.

Relaterat till artikeln