I praktiken innebär kyrkans prioritering att 68 av de totalt cirka 400 gudstjänster som firas försvinner.

Det handlar om att veta att man gör rätt saker. Vi har sett att vi har betydligt fler gudstjänster än andra pastorat i vår storlek och med liknande struktur, säger Agneta Karlsson.

I de 400 gudstjänsterna i statistiken är inte dop, bröllop eller begravning inräknat.

Det blir mycket samlingar med tanke på att invånarantalet är runt 12 700 personer. När vi tittat på statistiken så såg vi att 68 gudstjänster hade färre än tolv besökare

Bland de tolv så är det en präst, en musiker, en kyrkvärd och en vaktmästare. Det innebär att det egentligen kommit åtta gudstjänstfirare.

Uppskattningsvis kostar en gudstjänst 4 500 kronor exklusive uppvärmning av kyrkan. Det är tråkigt att behöva sätta en prislapp på verksamheten men det visar också att vi behöver göra prioriteringar. Vi måste prioritera de gudstjänster med fler besökare, anser Agneta Karlsson.

Förr har församlingarna firat gudstjänster i flera kyrkor under en och samma söndag.

Det är kanske inte motiverat att ha fem gudstjänster på en söndag i ett och samma pastorat. Flest kommer när det är flera som medverkar och vid de stora kyrkliga högtiderna.

Svenska kyrkan i Tidaholm kommer att fortsätta satsa på det som är bra och som fungerar.

Målet är att möta människorna på rätt ställen och det är ett arbete som pågår i våra församlingar. Det handlar även om att mötas i kyrkan på ett nytt sätt.

Tidaholms pastorat förfogar över 17 kyrkor, fyra kapell (Franciskuskapellet inkluderat) samt Suntaks gamla kyrka.

Kyrkliga handlingar erbjuds i alla kyrkor, det kommer inte att ändras. Faktum är att mycket av den kyrkliga verksamheten i dag hålls i församlingshemmen. I Kyrkans hus strömmar minst tusen personer igenom varje vecka. Det stora antalet gör att det är svårt för kyrkans personal att hinna uppmärksamma alla. Vi ser att det diakonala behovet ökar. Många behöver hjälp med något och någon att prata med.

Agneta Karlsson hade förväntat sig mer reaktioner efter förändringarna som gjorts.

Det har varit väldigt få negativa reaktioner men vissa synpunkter har lämnats. En del har uttryckt sorg att det blivit färre gudstjänster i just den kyrka som man är van att gå till.

Enligt kyrkoherden handlar det inte om nerdragningar utan omprioriteringar.

Vi gör inte förändringarna för att spara utan för att hinna med saker som vi efterfrågas i. Det handlar om att använda resurserna rätt. Barn, ungdomar och diakoni är prioriterade områden.