Med start den 1 april är det Per Skånberg som tar sig an rollen som ny deltids-vd.

– Jag är väldigt nöjd med att vi har rekryterat Per som vår nya vd i bolaget. Han har de egenskaper, kunskaper och erfarenheter vi sökte för att leda Skaraborg Invest in i framtiden, säger styrelsens ordförande Jonas Rosman i pressmeddelandet.

Per Skånberg arbetar idag som vd för Aluwave med huvudkontor i Mölndal, där han även är delägare. Han gör även egna investeringar genom Skånberg Inväst AB och Tången Industrikapital AB. Tidigare har Per bland annat varit vd för Hagmans Nordic och Directgruppen, företags- och kontorschef på Swedbank i Göteborgsområdet, chef för Swedbanks internationella verksamhet i Ryssland samt chef för Trygg-Hansas Outbound Sales. Utöver sina arbetsuppgifter inom näringsliv och bank/försäkring har Per haft flera förtroendeuppdrag inom närings- och föreningslivet.

– Jag är mycket glad över att få möjligheten att vara med och utveckla bolaget framåt. Bolagets unika möjlighet att agera långsiktig investerare och samtidigt fokusera på att driva värden för lokalsamhället tilltalar mig. Jag ser nu fram emot att börja jobba med portföljbolagen samt nya investeringar i Skaraborg, säger Per Skånberg.

Nuvarande vd Carl Henrik Ohlsson övergår till senior verksamhet i samband med bolagsstämman 30 mars, men kvarstår som delägare i Skaraborg Invest och till styrelsens förfogande.

– Det känns helt rätt att nu lämna över det operativa ansvaret till Per. Han kan ta Skaraborg Invest till nästa nivå i den satsning som vi delägare beslutat oss för att genomföra enligt den kommande affärsplanen, avslutar Carl Henrik Ohlsson.