På andra våning i Gula magasinet visades föremål under rubriken "Minns ni? Vardagsting från 1900-talet", fördelade på fyra ämnesområden, Hem och hushåll, Barn och ungdom, Teknik samt Kläder.

Där fanns gammaldags köksutrustning, gamla telefoner, kreationer från förr och leksaker. Bland leksakerna fanns bland annat kälkar och grävmaskin tillverkade i Fågelås.

Utställningen rönte stort intresse och det hördes många: "En sån hade vi i mitt hem" eller "En sån lekte jag med som barn". Utanför magasinet demonstrerades en motoriserad "krösaharpa" med vilken lingonrensningen är ett rent nöje. Även denna är tillverkad i Fågelås. Hembygdsföreningen medverkade också i kulturvandringen, där man berättade om masugnen i Korsgården som var i gång 1730-1780 cirka.

Föreningen har också genomfört en kyrkogårdsvandring på Norra Fågelås kyrkogård. I ett strålande höstväder guidades cirka 25 hembygdsvänner av Henrik Bjaaland vilken berättade om kyrkogårdens historia och om några intressanta gravar.

Många av deltagarna bidrog också med uppgifter och minnen från dem som sedan lång tid vilar på kyrkogården. En kyrkogård är något av en spegel av historien där man på stenarna kan utläsa titlar som inte är så vanliga idag till exempel kusk. Vandringen avslutades med fika och trevlig samvaro under den praktfulla hängboken i prästgårdsträdgården.