Budskapet om det fortsatt stora tillväxten i byggbranschen i Skaraborg förmedlades i samband med Skaraborgs Byggbranschdag, som hölls på hotell Billingen på torsdagen.

Tillsammans med Alma Ohlin från Fastighetsägarna var Maria Skoog värd för dagen och de båda välkomnade totalt ett 100-tal gäster till arrangemanget, som hölls för fjärde året.

Deltagarna representerade både stora byggherrar och stora fastighetsägare, både från den privata och offentliga sektorn. Dessutom fanns även konsulter och entreprenörer på plats.

– Syftet med dagen är att utveckla byggbranschen i Skaraborg och för att kunna göra det måste alla aktörer vara på plats, säger Maria Skoog.

– För oss är det viktigt att vara med. Vi vill utveckla fastighetsmarknaden och det saknas bostäder och behöver byggas mer. Då är det viktigt med samverkan, konstaterar Alma Ohlin.

Under förmiddagen fick deltagarna lyssna på samhälls- och bostadsutvecklaren Henrik Persson Hvarfner, som talade under rubriken ”Alla pratar om bostäder för alla och att vi måste bygga billigare. Men hur ser egentligen kalkylen för bostadsbyggandet ut?”

– Årets tema handlar om att vi måste samverka kring olika saker i branschen. Man hamnar lätt i att säga att ”de gör inte det och de gör inte det”. Det vi måste få till är en vi-känsla, säger Maria Skoog.

– Vi måste utveckla oss tillsammans och för att kunna göra det måste man förstå varandra, det var också Henrik Persson Hvarfner bra på att förklara, tillägger hon.

Det andra stora blocket under dagen var en presentation av pågående och kommande projekt hos ett antal byggherrar, vilket är en stående punkt på de här dagarna.

Bland byggherrarna kan nämnas regionens Västfastigheter, där Håkan Sonesson berättade om vad som pågår inom Skaraborgs sjukhus. Vidare redogjorde Emelie Benjaminsson och Håkan Lenndow från AB Volvo om den kommande miljardinvesteringen på gjuteriet i Skövde, som nyligen presenterades.

Dessutom vittnade Morgan Arvidsson från Skövdebostäder och Ingemar Linusson, fastighetschef på Skövde kommun om en fortsatt hög byggtakt fördelad på ett antal olika projekt och som kommer att fortgå flera år framöver. Men även Hjo, Karlsborg och Grästorps kommuner hade representanter på plats som berättade vad som är på gång på de olika orterna.

– Den här genomgången är givande inte minst för oss entreprenörer. Det ger oss en uppfattning om när anbuden kommer ut, så vi kan få en indikation på hur ska vi möta upp med personal för att klara av det.

– Sen är det också intressant för byggherrarna att lyssna på varandra för då kanske de kan se till att inte alla stora anbud kommer ut samtidigt, utan att de kan sträva efter att ha en helhetsbild för Skaraborg, säger Maria Skoog.

Hur skulle du då vilja beskriva byggtemperaturen i Skaraborg just nu?

– Byggandet växer fortfarande här i Skaraborg och vi ser bara att det går fortsatt uppåt. Prognosen kom ut i förra veckan och visar på en avmattning i Sverige i stort, men det ser man inte i Skaraborg.

– Området fortsätter att växa med Skövde som lok. Och det handlar inte bara om bostäder utan kommunerna måste även möta upp med såväl förskolor som äldreboenden och infrastruktur, sammanfattar Maria Skoog.