Vi har i dagarna blivit upplysta om att kommunen inte äger frågan om kollektivtrafiken i vår region. Det betyder att andra beslutar i ärendet, i det här fallet Västtrafik. För säkerhets skull undertecknar båda våra heltidsanställda politiker, kommunalrådet och oppositionsrådet, en insändare, vars budskap är just detta. Kommunen äger ju inte heller Kriminalvården, Polisen eller Närhälsan.

Däremot äger kommunen frågan om skolan, vilket också omfattar vallöftet att bygga ett utomhusbad i anslutning till Rosenbergsskolan. Det kan ju vara av intresse att få veta, när detta löfte skall infrias och som sagt, kommunen kan inte skylla på någon annan, om ingenting händer, eftersom man själv äger frågan.

Lars Hjertén

Bilden är en illustration till insändaren.

Foto Christer Gallneby