Trafikverket har gjort en samhällsekonomisk kalkyl av höghastighetsjärnväg med nav i Jönköping och tre ben till Stockholm, Göteborg och Malmö.

Denna investering, enligt den så kallade Sverigeförhandlingen, är extremt dyr. Nuvärdet år 2020 är drygt 403 miljarder kronor. Eller fyrtio tusen kronor per svensk.

Nyttan med bland annat förkortade restider på 36% mellan Stockholm och Malmö är mer blygsam och beräknas till knappt 140 miljarder inklusive effekter på godstrafik.

Med diverse andra effekter så som miljöpåverkan och driftskostnader beräknas den totala samhällsekonomiska förlusten till drygt 253 miljarder kronor i 2020 års penningvärde.

Förlusten med projektet är således över 60% av investeringen, med miljöeffekter inräknade. Denna förlustaffär kommer bekostas med skattemedel eller, än värre, pensionsmedel. För blott 3 av 100 kronor avses komma från biljetter.

Det är hög tid att sätta stopp för detta gökungeprojekt och istället få ut mer nytta med mindre investeringar genom att genomföra kapacitetshöjningar och underhåll på befintliga sträckor så att de järnvägar vi redan har blir mer att lita på. Eller som i fallet Göteborg-Landvetter-Borås skapa nya kopplingar med befintlig järnvägsstandard.

Dessa andra lönsamma åtgärder kommer vi annars ej att ha råd med på grund av ett gigantiskt förlustbringande prestigeprojekt.

Torbjörn Bergman (M)

Relaterat till artikeln