Årets vinnare menar att det var många bra chefer som var nominerade och därför hade hon inte räknat med att få utmärkelsen. Åsa Lastra hyllar sina positiva och engagerade medarbetare vid kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA), som har deltagit i det intensiva arbetet med värdegrund, arbetsmiljö och för att göra KAVA till en attraktiv arbetsplats.

– Det viktigaste framåt nu är att hålla kvar vår värdegrund, att vi fortsätter att ta vara på varandra, säger Åsa Lastra.

Motiveringen till utmärkelsen årets chef lyder:

”Åsa har på kort tid förändrat vårarbetsplats. Detta visas genom ett stort engagemang från medarbetarna i form av att man ställer upp för varandra. Vi arbetar aktivt med våra värdegrundsord respekt, gemenskap, glädje och trygghet som genomsyrar allt på avdelningen. Åsa ser möjligheter istället för problem och slutar aldrig att kämpa, för vi kan alltid bli lite bättre. Hon lyssnar och ger feedback och stödjer alla som kommunicerar ett problem, en idé eller ett förtroende. Hon tar vara på medarbetarnas intressen och får oss att ta ansvar för de olika ansvarsområden vi brinner för. Hon ger oss möjlighet att testa nya arbetssätt och idéer och ger en känsla av att man som medarbetare har möjlighet att påverka sin roll som man själv önskar.

Förra året var det Krister Löfving, enhetschef vid anestesi, operation, IVA. som fick ta emot den ärofyllda utmärkelsen.