Den förra mandatperiodens styrelse för Skaraborgs sjukhus ställde som det sista den gjorde in ett möte där man skulle ta beslut om nedskärningar inom ambulansverksamheten. Frågan lämnades över till den nya styrelsen för Skaraborgs sjukhus som tog över vid årsskiftet.

Denna styrelse kommer nu att slänga förslaget om besparingar på ambulansverksamheten i papperskorgen.

– Det känns helt fel med ett riktat sparförslag mot ambulansen. Vi vill ha en heltäckande översyn över all verksamhet. Det finns oerhört mycket vi kan göra, som omorganisering och digitalisering, säger Pär Johnson (L), den nya styrelseordföranden.

Pär Johnson har idag tisdag haft telefonkontakt med övriga styrelsen innan han tog beslutet. Men att lyfta bort sparförslaget på ambulansen beror inte på att den grönblå politiska ledningen förlorat majoritet efter valet, enligt Pär Johnson.

– Nej, det har med mitt sätt att se på det och leda styrelsen att göra, säger Pär Johnson.

Skaraborgs sjukhus första styrelsemöte hålls 30 januari och då kommer det inte att tas några beslut om besparingar överhuvudtaget, enligt Pär Johnson. Det finns ett uppdrag till verksamhetscheferna att ta fram besparingar och detta är något som styrelsen kommer att arbeta med under hela året, menar Pär Johnson.

Skulle det kunna bli besparingar på ambulanserna i ett senare skede?

– Jag vill inte säga att det aldrig någonsin kommer att göras besparingar. Men om vi går in och tittar på det är det inte omöjligt att det behöver utökas, säger Pär Johnson, som inte har sett utredningen kring ambulanserna i Skaraborg.

LÄS MER: Jubel i Skara efter beskedet: ”Kamp lönar sig”

LÄS MER: Nära 10 000 namn mot att ta bort ambulanser

LÄS MER: Ambulanspersonalens öppna brev

Relaterat till artikeln