Det blir ingen sanktionsavgift mot Skaraborgs Sjukhus efter att läkare fått göra för mycket övertid. Skaraborgs Läkarförening hade anmält fallet både till polis och till Arbetsmiljöverket. Polisen lade ner ärendet eftersom preskriptionstiden för eventuellt brott hade gått ut.

Förhoppningen hos Skaraborgs Läkarförening var då att Arbetsmiljöverket skulle utdöma en sanktionsavgift eftersom det saknades motivering till övertiden för flera av läkarna. Men någon sådan avgift blir det inte.

– Ärendet är numera avslutat, kommenterar Arbetsmiljöverkets jurist Eva Karlsson.