Det som de har valt är ett billigare alternativ, vilket inte säger något om kostnadseffektiviteten. För att kunna hävda en sådan måste eventuell påverkan på elevernas inlärning värderas, vilket bara kan göras i efterhand.

Vidare delar de ut ett kraftigt slag under bältet genom den irrelevanta jämförelsen att den billigare varan ger en besparing motsvarande kostnaden för fyra lärare. Har alternativet att sparka fyra lärare diskuterats? Eller är syftet bara att skuldbelägga de som arbetar för den mer avancerade utrustningen.

Avslutningsvis hävdar de sin övertygelse att den försämrade utrustningen inte kommer att påverka elevernas möjligheter till arbete/utbildning i framtiden med motiveringen ”Det är inte verktyget som bär kunskapen, utan du som elev”.

Det låter ju bra men har inget med detta att göra. Det som diskussionen handlar om är ju hur eleverna på bästa sätt skall få in en kunskap att bära.

Kennerth Svensson

Relaterat till artikeln