Här finns ett rikt djurliv då dessa trivs ypperligt i dessa marker. Äldre skog gynnar också förekomsten av skogsfågel och kungsörn. Kungsörnen är en sällsynt rovfågel i våra trakter. De trivs bäst i fjällområden och där gammal skog finns. De livnär sig i huvudsak på hare och skogsfågel.

Visste du att Hökensås är flitigt besökt av just kungsörn? Den är flitigt observerad under det senaste året. Det är bekräftat av ornitolog att det är kungsörn.

Visste du att det ska bli ett stort industriområde här på denna plats? Jodå, det ska byggas 15 stycken 180 meter höga vindkraftsverk med vingbredd på 140 meter! Visste du att dessa vindkraftverk dödar rovfåglar, fladdermöss och insekter?

Visst är det märkligt hur dessa industrier får placeras på just såna här områden. Ja, men det är ju framtiden med förnyelsebart tänker du för det matas vi ju med dagligen av media. För dig som enbart fått denna enkelriktade information vill jag informera er om följande baksidor med vindindustrier. Dessutom ser och hör man kraftigt motstånd mot vindkraft. Varför?

1. Det förstör fina djur och naturområden. Skog skövlas då uppställningsplatser o breda vägar skapas.

2. Tunga transporter på våra vägar. Trafikfara. Miljlpåverkan.

3. Ljud- och ljusföroreningar för de närboende. Här finns forskning på att de är hälsofarliga.

4. Fåglar, fladdermöss, insekter dödas vilket påverkar näringskedjan för alla djur. Det blir obalans i kedjan.

5. Marken torkas ut av vindkraftssnurrorna (blir som en fläkt) detta påverkar grodor, insekter, bär, svamp vilket i sin tur påverkar den biologiska mångfalden negativt.

6. Det är konstaterat att temperaturen höjs 0.5 grad runt vindindustri. Markfukten försvinner (avkylning).

7. Allemansrätten hotas då det blir riskområde att vistas här.

8. Miljöfarlig industri. En vindsnurra innehåller 2000 l olja och glykol.

9. Ett rotorblad väger 20 ton (ett verk har tre) de gjorda av glasfiberplast eller epoxiplast. Miljöfarligt. Hur ska detta deponeras?

10. Fundament i betong vikt 300 ton. Kommer att bli kvar i naturen vid skrotning.

11. Vindkraften kan inte regleras utan är helt väderberoende, vilket betyder att den är helt meningslös ur elproduktionssynpunkt.

Jag sätter punkt här vid 11 men listan kan göras lång.

Bevara våra djur och naturområden!

Bevara Hökensås