Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna. Sedan 2016 har vi avgiftsfri screening som innebär att alla kvinnor från 40 till och med 74 års ålder regelbundet erbjuds mammografi. Detta för att hitta bröstcancer innan sjukdomen hunnit ge några symtom. Men trots avgiftsfri undersökning väljer många kvinnor att inte att gå på mammografi.

De kvinnor som regelbundet går på mammografiundersökningar löper 60 procent lägre risk att dö i bröstcancer. Tidig upptäckt av cancer räddar liv!

Risken för bröstcancer ökar med åldern. Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år. Trots detta faktum upphör mammografiscreening då. Därför fortsätter S-kvinnor kampen för att slopa den övre åldersgränsen från idag 74 år på mammografi. Oktober är den rosa månaden – passa på att kolla dina bröst!

Tidaholm S-kvinnor