Vi som är pedagoger i skolan vet att barnen behöver kunna välja mellan olika uttryckssätt för att komma till sin rätt. Sång, musik, instrument, drama, dans är bra både för kroppen och för hjärnans utveckling.

Det är ingen slump att kulturskolan har en lång tradition nära knuten till skolan. Forskning visar att barn som ägnar sig åt musik övar upp sin kognitiva förmåga och gör att de bland annat lättare tillägnar sig matematik och nya språk. Genom musiken övar barnen upp känslan för satsmelodier med mera. Den påvisar också ett ökat arbetsminne hos de barn som musicerar jämfört med andra barn. Det finns både svensk och internationell forskning inom detta område.

Exempel på vetenskapliga artiklar:

Musikträning underlättar språkinlärning

Tänkbar mekanism för hur tidig musikträning stärker kognition

Music practice is associated with development of working memory during childhood and adolescence

Tidaholms kommun har på ett förtjänstfullt sätt utvecklat kulturskolan till den breda plattform som vi har idag.

Det vore oerhört tragiskt om man tänker utarma barnens utvecklingsmöjligheter och främjande av kognitiva förmågor med kommande nedskärningar.

Pedagoger i Tidaholm

Relaterat till artikeln