Signaturen Tobias Krans ondgör sig över att Moderaternas partistyrelse meddelat sin uppfattning att Systembolaget ska kunna hålla öppet på söndagar.

Bakgrunden är att Moderaterna håller partistämma i oktober och då har att ta ställning till flera hundra olika politiska förslag från medlemmarna om olika områden och företeelser i vårt samhälle. Således är frågan långt ifrån en prioriterad fråga. Moderaternas främsta prioritering nu är att återupprätta samhällskontraktet, att stoppa otrygghetens snabba utbredning och att knäcka den grova, organiserade brottsligheten.

För detta har vi moderater presenterat flera olika förslag. Vi vill förstärka resurserna till Polisen och andra rättsvårdande myndigheter. Vi vill ge Polisen utökade befogenheter för att kunna utreda brott och hindra kriminell verksamhet. Vi vill skärpa straffen och slopa straffrabatterna för unga lagöverträdare och återfallsförbrytare. Vi har pressat regeringen att inleda samtal med övriga partier för att identifiera åtgärder som snabbt kan föras till riksdagen för beslut.

Ett parti med regeringsambitioner kan dock inte avgränsa sitt program till en eller ett fåtal frågor. Moderaternas partiprogram tar ett samlat grepp för att lösa olika problem och skevheter i vårt samhälle. Således har också Moderaterna en uppfattning om alkoholpolitiken. Jag noterar att även Tobias Krans i sin insändare uttrycker sin uppfattning i frågan om öppettider och att denna i huvudsak överensstämmer med Moderaternas partistyrelses hållning.

Anders G Johansson (M), Skövde