Efter att som vandrare nyligen ha gått längs spåret krockade jag med en cyklist och höll sånär på att krocka med ytterligare en cyklist.

På en del ställen finns gott om utrymme (breda vägar för skogstranporter och liknande), på andra ställen är det smala stigar. Därför vill jag ifrågasätta säkerheten i detta spår.

10-kilometersspåret på Hellidsberget är bra på flera sätt, men kan tyvärr inte rekommendera det åt mina motionerande vänner, dels av säkerhetsskäl och dels av trivselskäl.

Lars