Fritids är en verksamhet som redan idag inte har ett överflöd av resurser, men någonstans ska det ju sparas... Som sagt var...

Vad som är fullständigt ofattbart är hur Krister Rohman kan påstå att en besparing på fritids och staben inte drabbar eleverna direkt.

Hur tänkte han där?

Kan jag strunta i att gå till jobbet i morgon? För det drabbar inte eleverna om jag inte är där?

Fritidslärare