Kvällen började med att ordförande Krister Rohman hälsade alla välkomna till Ekebergs gård och Kristdemokraternas årsmöte. Flera nya medlemmar hälsades extra välkomna.

Dan Hovskär, som 2019 utsågs till Årets Kristdemokrat av partiet, medverkade och berättade om sitt arbete både som kommunpolitiker samt regionpolitiker.

Därefter var det dags för en gemensam god förtäring. Efter detta var det dags för de inledande valen. Krister fick förtroendet att leda kvällens förhandlingar och därefter föredrogs styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året.

Nu var det dags att blicka framåt och följande styrelse valdes: Ordförande Krister Rohman, vice ordförande Torgny Hedlund, sekreterare Charlotte Daremark, vice sekreterare Clas Andersson, kassör Håkan Daremark samt vice kassör Roger Lundvold.

Till övriga styrelseledamöter valdes Patrik Kristoffersen. Till ersättare i styrelsen valdes Björn Yngvesson.

Därefter klubbades en arbetsplan samt en budget för 2020. Det gjordes också ett antal ytterligare val innan det var dags för en diskussionsstund runt aktuella lokalpolitiska frågor.