Tidningen har tidigare skrivit om förslaget att slopa planerna på mottagningsblock. I ett pressmeddelande efter Skaraborgs Sjukhus styrelsesammanträde bekräftas nu detta.

– Vi har gjort en ny samlad bedömning och givet vårt aktuella ekonomiska läge så var det här inget svårt beslut att ta. Vi kan klara verksamheten för många år framöver med de lokaler vi har i dag och nu gäller det istället att kreativt ta vara på möjligheter vi kan skapa i befintliga lokaler, säger Pär Johnson (L), sjukhusstyrelsens ordförande i pressmeddelandet.

Den årliga hyreskostnaden är bedöms öka med 25 miljoner kronor om ombyggnationen genomförs.

Man meddelade också att kostnadsutvecklingen fortsätter att sakta in. Efter juli låg den på 3,2 procent, en förbättring med 6 procentenheter jämfört med fjolåret.

– Att minska kostnadsutvecklingen är en nyckelfaktor för oss. Vi ser med tillfredsställelse på utvecklingen och förvaltningen går åt rätt håll, men att vi är långt ifrån framme i mål, säger Johnson i pressmeddelandet.

Styrelsen fick också information om det aktuella läget gällande åtgärder för att komma i ekonomisk balans.

– Nästa steg är att vi nu tillsammans med facken kommer att genomföra risk- och konsekvensanalyser kring de olika förslag som har kommit fram. En nyckelfaktor i detta arbete är att vi behöver jobba för att få till större enheter vid våra avdelningar där vi i dag på sina håll har lite för små enheter för att kunna bemanna på ett effektivt och förutsägbart sätt. Vi måste rigga för ett hållbart och robust Skaraborgs Sjukhus, säger Jörgen Thorn, sjukhusdirektör vid Skaraborgs Sjukhus i meddelandet.