Tidaholms museum hade en lägsta gräns på 30 000 kr för att kunna arvodera geofysiker Roberto Grassi att scanna den aktuella marken på Varvsberget. Den summan är nu uppnådd. Den 1 augusti hade privatpersoner donerat inte mindre än 12 000 kronor.

– Många är de privatpersoner som vi är skyldiga ett stort och innerligt tack, säger intendent tillika museichef Elisabet Östh på Tidaholms museum.

Dessa privatpersoner har nu tillsammans med en lite större donation blåst liv i drömmen om att med modern teknik och vetenskap, scanna av marken och kanske finna platsen för slaget vid Gestilren.

– I och med att Kennet Bergman från företaget Allt i Bygge AB går in och säkrar upp projektet, kommer markscanningen av Gestilren nu att bli realiserad. Vi är så klart enormt glada för detta, säger museipedagog Per Wahlström.

Berättelse om massgrav

Anledningen till att Tidaholms museum, tog sig an projektet är därför att arkeolog Martin Toresson som 2017 arbetade på Tidaholms museum, fick besök Anders Källqvist och fick höra hans historia. Nämligen att Anders farfar vid ett vägarbete på Varvsberget råkade gräva fram en mängd mänskliga skelettdelar som kan liknas vid en massgrav.

– Projektet Gestilren sjösattes Kulturavsdagen 2018 i samband med en föreläsning på Tidaholms museum. Numera är Martin chef för Tibro museum och han är den arkeologiska expertisen i projektet, berättar Elisabeth Östh.

Hon är projektledare. Per Wahlström har också han engagerat sig i detta projekt och bland annat bidragit med kontakter och viktig information.

– Det hela är mycket glädjande, säger Elisabet Östh. Får vi in mera pengar ämnar vi bjuda in även de personer som engagerad sig ideellt för projektet från Uppsala Universitet.

Tidaholms museum har inga vinstintressen i projektet.

– Om vi får in 50 000, vilket också är maxtaket för projektet, vill vi kunna erbjuda doktorander från Uppsala Universitet reseersättning vid en eventuell framtida föreläsning.

Nu är det säkert att projektet blir av. Något som kommer att väcka mycket intresse och nyfikenhet bland historieintresserade människor i bygden.

Tidaholms museum uppmanar fortfarande personer som hört något om denna massgrav att höra av sig. Ju fler som uttalar sig desto bättre. Ofta har gamla ortsnamn och sägner en betydelse.

– Vi är minnesorienterade varelser som bevarar historier och berättelser, ibland i generationer. Visst vore det fantastiskt om vi får reda på det finns någon sanningshalt i myten om Gestilren, slutar Elisabet Östh.

Har det stått ett slag vid Gestilren i Tidaholms kommun? Kanske kan den frågan besvaras snart.

Foto Thomas Gustafsson