De största fordringsägarna är Skövde kommun som kräver 136 686 och försvarsmakten som kräver 86 122 kronor i skadestånd. Men en rad andra fastighetsägare är också drabbade.

Åklagaren har skickat med en lång lista på de som utsatts och skadegörelsen har pågått mellan den 1 januari 2017 till den 10 juni 2019.

Tagen ”KNUT”

När 22-åringen sprayat har det oftast handlat om tagen ”KNUT”, han har gjort det som en signal till att han vågar måla på ställen där det är lätt att bli upptäckt.

Klottret finns i gångtunnlar, förråd, byggnader, teleskåp och på P4 Motorområde.

Utredarna har också hittat den misstänktes kläder fulla av färg, klottret är dokumenterat och åklagaren har tillgång till en videofilm som visar hur mannen klottrar.

Åklagaren betraktar brottet som grovt eftersom det skett systematiskt och planerat.