Detta är ett resultat av att Migrationsverket tolkar instruktionerna bokstavligt och att ingen hänsyn tas till omständigheterna. Det finns flera liknande fall i Sverige.

– De ska bara ut, Detta trots att de som i det här fallet är värdefull arbetskraft, har anställning och betalar skatt, förklarar Per-Olof Elfstrand, som är en av dem som engagerat sig i ärendet.

Det spelar heller ingen roll att kökschefen nu har en betydligt högre lön än vad myndigheterna anser vara marknadsmässigt.

Utvisningsbeslutet är fattat.

Om det verkställs så förlorar inte bara restaurang Mangos en viktig medarbetare, utan Dominic hamnar i en del av Nigeria, som utsätts för attacker av den ökända islamistgruppen Boko Haram.

Därmed kan misstaget få mycket allvarliga konsekvenser för den utvisningshotade kocken.

Även restaurangchefen är bekymrad.

– Det var jag som gjorde misstaget och inte han. Det hade varit bättre om de straffat mig, säger Jon Akdemir.

Han konstaterar också att Dominic har anpassat sig väldigt väl till sitt nya land. Han har gått från att vara diskare till kökschef under de åtta år han arbetat på restaurangen.

Dominic är väldigt utåtriktad och en viktig del av verksamheten.

– Ärligt talat vet jag inte hur jag ska klara mig om han måste lämna Sverige, förklarar Akdemir.

Per-Olof Elfstrand menar att migrationsverkets personal är väl medvetna om vad deras tolkning får för konsekvenser. Men de står ändå fast vid sina beslut.

– Det här bör uppmärksammas och givetvis ändras. Därför har jag nu skrivit ett brev till Skaraborgs alla riksdagsmän. Jag vet inte om de är medvetna om situationen, förklarar Elfstrand.

Dominic själv vill vara kvar till hundra procent.

– Jag kämpat väldigt hårt för det här och har min familj kvar i Nigeria. Genom mitt jobb här kan jag hjälpa till med deras försörjning, förklarar han.

Man har fört ärendet till Förvaltningsdomstolen.

Men i dagsläget är det mycket osäkert om migrationsverket vill avvakta med utvisning tills det skett en prövning där.

Att ärendet överhuvudtaget kom upp beror på att han sökte arbetstillstånd och då ansåg inte tjänstemännen att lönen var marknadsmässig.

I Jokkmokk pågår nu ett parallelfall mot en pizzabagare, som efter sju år nu riskerar att få lämna landet.

Där handlade summan om 460 kronor, men migrationsverket står på sig där också.

– Jag tror att det finns ett 50-tal liknande prövningar i Sverige, så det här är tyvärr inget unikt problem. Klart är att myndigheterna måste få nya direktiv, menar Elfstrand.

På Migrationsverket konstaterar Alexandra Elias att lagtexten inte ger utrymme för att utbetalningen justeras i efterhand.

– Vi vet att det kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde och vi har också påtalat detta för regeringen, konstaterar Alexandra Elias.

Regeringen har tittat på om det finns utrymme att justera ett fel i efterhand och Migrationsverket ska lämna en remiss i ärendet. Men då måste felet upptäckas av arbetsgivaren och arbetstagaren själva.

Inte av Migrationsverket när ansökan lämnas in.

– Migrationsöverdomstolen har lämnat en vägledande dom om att alla villkor ska vara uppfyllda varje månad. Lagen kan te sig fyrkantig men är till för att skydda arbetstagaren från att utnyttjas av arbetsgivare och det gör den också, konstaterar Elias.