Labbåsrevyn är en ekonomisk förening som med stor glädje och lust samt en hel massa ideella timmar sätter upp lokalrevyer. Det hade inte varit möjligt utan Kulturskolan. Många i vår ensemble har via Kulturskolan fått möjlighet att utveckla sin konstform inom både dans, sång och musik.

En besparing på Kulturskolan av den nu presenterade storleken får förödande och långsiktiga konsekvenser. Den verksamhet som lärare och elever byggt upp tillsammans under många år raseras med det liggande förslaget. Vilket i sin tur kommer att få en direkt påverkan på Tidaholms attraktivitet.

Vi i styrelsen för Labbåsrevyn vill därför vädja till alla politiker i styrelser och nämnder i Tidaholms kommun att ta ett helhetsgrepp. Kulturskolans överlevnad är inte bara en fråga för barn- och utbildningsnämnden, det är en fråga för hela Tidaholms politiska ledning. Montera inte ner förutsättningarna som gör oss unika. Utan Kulturskolan blir vi en i mängden bland Sveriges mindre kommuner.

Styrelsen för Labbåsrevyn