Vill inrättningar av olika slag inte ta emot dina kontanter - begär faktura!

Undertecknad avnjöt för en tid sedan en utmärkt måltid på en bättre restaurang. Det blev dags för notan. Kontanter överlämnades. Det meddelades att sådana inte accepterades här.

Undertecknad gjorde då klart att det gick alldeles utmärkt att skicka faktura. Då visade det sig att kontanter trots allt kunde accepteras.

Än en gång, ratas dina kontanter begär artigt och regelmässigt faktura att betalas exempelvis per 15 dagar netto.

Christer Kjellén