I Skolverkets promemoria står bl.a.

Att: ”Avslutning eller samling kan ske i Kyrkan om den utformas så tonvikten ligger på tradition, högtidlighet och den gemensamma samvaron och det inte förekommer några religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse.”

”Skolavslutningspsalmen ”Den blomstertid nu kommer” vers 1 - kan ju mycket väl sjungas! Barnen brukar sjunga glada sommarsånger och prästens tal kan ju innehålla mycket fint, som alla kan ta till sig, här är det ju bara fantasin som sätter stopp - och sedan önska elever och lärare Ett härligt sommarlov och Allt gott!

Flera barn är kanske också döpta i kyrkan och föräldrarna har konfirmerats eller gift sig där.

De är alltså medlemmar i Sävare kyrka och församling - och får inte komma dit med sin skolavslutning.

Inte ska vi stänga ute människor från Kyrkor och Kapell! Det är väl underbart och något att vara tacksam för, om skolan vill ha sin skolavslutningen där!

Relaterat till artikeln

Vi får hoppas att det blir en riktigt fin ”gemenskap, högtidlighet och gemensam samvaro med tradition” i Sävare kyrka också.

Maritha Jacobson, Längjum