Folkabo Samhällsförening, Folkabo IK, SOK Sisu, Valstad café samt Valstad församling står som arrangörer för motionsloppet för löpare och cyklister.

Starten går vid Valstad café före lunch på söndag med möjlighet till föranmälan före start. Loppet går på grusväg och skogsväg i lätt kuperad terräng från Valstad Café mot Vättak, Grunnevad, Suntak och åter till Valstad café. Sträckan mäter 10,2 kilometer. Vattendepå finns på två ställen längs banan.

Det finns även en juniorbana för barn under 13 år och den är 1,4 kilometer. För de som väljer att cykla så är sträckan 14,4 kilometer. Man väljer själv om man vill springa, promenera eller cykla. Dusch och ombytesmöjligheter finns i Valstad skola

Efteråt blir det grillat med dryck och prisutdelning. Det ingår i startavgiften