Från verksamhetsberättelsen redovisades vilka aktiviteter och investeringar som föreningen genomfört under förra året. Bland annat gjordes sista etappen att ställa i ordning den markyta som ligger i direkt anslutning till bygdegården som föreningen förvärvat.

Inga förändringar gjordes i förenings styrelse och Per-Olof Graaf kvarstår som föreningens ordförande.

Styrelsens förslag på verksamhetsplan föredrogs och sex aktiviteter planeras att arrangeras under 2020. En ny aktivitet som föreningen kommer att arrangera är ett bakluckeloppis i augusti. Senare under hösten kommer det att anordnas musikunderhållning och den nu traditionella ficklampspromenaden i november. Tankar finns också att erbjuda någon trivselkväll.

Med anledning av den pågående Coronapandemin diskuterade årsmötet hur föreningen ska förhålla sig angående den närmast i tiden planerade aktiviteten som är påskfesten med quiz. Beslutet blev att i dagsläget inte ställa in evenemanget men noggrant följa utvecklingen och myndigheternas beslut och rekommendationer. Evenemanget kan därför komma att ställas in med kort varsel.

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna visade Yvonne Andersson privata bilder från resor såsom Österrike, Nordkap och Baltikum.

Per-Olof Graaf (t v) omvaldes som föreningens ordförande.

Foto Privat