I Skövde har det skett en ökning med nästan sju procent sedan fjolårets prov, och även i antalet ansökningar till landets högskoleutbildningar ses en ökning. Sista datumet för att ansöka till vårens högskolestudier förföll i veckan, och Universitets- och högskolerådet konstaterar att det skett en ökning på drygt fem procent jämfört med antalet sökande till förra vårterminen.

Ökningen sker också i Skövde, från 923 förstahandssökande förra året till 1141 i år. De flesta av Högskolan i Skövdes program startar under höstterminen, men av de som startar till våren är det sjuksköterskeprogrammet som har flest antal sökande.

För att komma in på en utbildning krävs rätt behörighet och tillräckligt höga betyg. Men om inte betygen räcker till kan man göra högskoleprovet, för att även ha chansen att bli antagen från den urvalsgruppen.

– Generellt så ökar du din chans att bli antagen, säger Kassie Sundin, chef på Avdelningen för utbildnings- och studentstöd på Högskolan i Skövde.

– Det finns en grundnivå där minst en tredjedel av de som blir antagna måste bli det via högskoleprovet.

Den största enskilda gruppen som gör högskoleprovet den här gången är de som är födda 2001, alltså den årskull som tar studenten efter vårterminen 2020. Utöver den årskullen är det ytterligare många unga som gör höstens högskoleprov, då över 80 procent av de anmälda är födda 1995 eller senare.