Utmattningssyndrom har blivit allt vanligare i samhället menar läkaren Antonio Alonso-Villaverde Lozano, som till stor del arbetar med utmattade patienter i sitt jobb inom företagshälsovård.

– Förut var det framförallt personer i ansvarspositioner som blev stressade, men idag drabbar stressen flera personer i olika yrkeskategorier och även med orsak i det privata livet, säger Antonio.

Utmattning kan också ske i liv med anhörig med stora behov eller att man lever med någon man inte älskar, menar Antonio.

– Vi skapar så många krav idag på jobbet, på utseendet, pengamässigt, i sociala medier och i aktiviteter. Vi jämför varandra hela tiden, säger han.

Hur samhället ser ut påverkar risken för att bli utmattad, menar han.

– Vi får acceptera att vi inte kan ändra på vissa saker, vi kan inte ändra på hela samhället, på effektiviseringen i samhället eller globaliseringen. Men vi kan ändra hur vi hanterar det, säger han.

Ulrika Malmesved, från Lidköping, som drabbats av utmattning, har skrivit en bok tillsammans med läkaren som hjälpte henne ta sig ur det svåra tillståndet, Antonio Alonso-Villaverde Lozano från Lerdala.

Foto Per Claesson

I vår tid är kanske inte lunginflammation ett lika stort hot som det varit förr, men stress-relaterade sjukdomar som utmattning kan det finnas större risk för, menar han.

Med inspiration från olika forskare och författare har han skapat en metod för att patienten ska se sig själv i nuet och få en balans i hur man fördelar tid och energi på sig själv, sin familj, jobbet och socialt liv.

– Att prioritera sig själv är inte att vara egoistisk, säger Antonio Alonso-Villaverde Lozano.

Detta är en illustration i boken Utmattningens labyrint av en metod som läkaren Antonio Alonso-Villaverde Lozan arbetar med kring utmattning. Det gäller att få balans i hur man fördelar tid och energi mellan olika områden i livet.

– Om jag bryr mig om mig själv och gör saker som jag mår bra av får jag energi till att ta hand om andra, säger Ulrika Malmesved.

Hon har lärt sig den hårda vägen. Hon har varit utmattad.

– Att göra någonting man älskar genererar kraft till annat, säger jag med ett stort leende för det är så det är, säger hon.

Antonio Alonso-Villaverde Lozano började först arbeta på vårdcentral när han kom till Sverige för runt 20 år sedan. Även då mötte han utmattade. Men till en vårdcentral kan patienter komma med besvär som trötthet, täta ångestattacker, huvudvärk eller ont i ryggen, som kan komma sig av en utmattning. I sin roll som företagsläkare får Antonio idag ibland patienter som sökt hjälp på vårdcentral och rekommenderats söka företagshälsovård genom sin arbetsgivare.

Företagsläkaren Antonio Alonso-Villaverde Lozano arbetar till stor del med patienter som drabbats av utmattningssyndrom.

Foto Per Claesson

De allra flesta som drabbas av utmattningssyndrom kommer efter en tid tillbaka till sitt gamla jobb, berättar Antonio. En del kommer i ett senare skede på att de vill byta yrkesbana.

Ulrika Malmesved började på sitt gamla jobb, men valde efter en tid att istället starta ett eget företag, Måbrarummet. Hon har också tillsammans med företagsläkaren som hjälpte henne, Antonio, skrivit boken Utmattningens labyrint, där hennes egna personliga berättelse varvas med läkarens perspektiv.

Tillsammans går de igenom resan in i en utmattning, att vara där och de stapplande stegen ur den. Kapitlen i boken är korta och varannat är skrivet av patienten och varannat av läkaren. Den öppenhjärtigt skrivna boken är trots det tunga ämnet mycket lättläst och innehåller många enkla tydliga illustrationer och fina bilder.

– Boken kan användas av dem som är utmattade, men går också att läsa i förebyggande syfte och av de drabbades anhöriga, säger Antonio Alonso-Villaverde Lozano.

Relaterat till artikeln