Mohamed Abou Eliwa är på vårdcentralen Oden i Falköping men riskerar utvisning. Ett av skälen som uppges i beslutet är att han tjänade för lite under en månad, vilket berodde på att han var sjuk.

Efter att tidningen skrivit om hans situation ställde riksdagsledamot Cecilia Widegren Heléne Fritzon och hon har nu svarat.

Den ena frågan gällde vilka åtgärder som regeringen vill göra för att stärka proportionalitetsprincipen generellt, så att inte bara smärre fel av arbetsgivaren ska hindra arbetskraftsinvandrare.

Heléne Fritzon skriver i svaret att det finns en ”bred samsyn kring att regelverket för arbetskraftsinvandring, som infördes av den tidigare borgerliga regeringen, måste förändras. ”

Hon nämner de nya regler som trädde i kraft 1 december i år som ger Migrationsverket möjlighet att ta hänsyn till när arbetsgivaren självmant avhjälpt brister. Hon tar också upp den utredning som efter att svaret skrevs nu har presenterats.

Utredaren Bertil Ahnborg har tittat på att göra det möjligt att låta arbetskraftsinvandrare stanna, trots att mindre misstag gjort av arbetsgivaren.

Vi vill att vid en sådan här situation ska det göras en helhetsbedömning och en framåtblickande sådan. Man ska se om det här är så allvarliga fel att det hotar själva arbetsmarknadsprincipen att komma bort från lönedumpning och liknande, sa Bertil Ahnborg vid överlämnandet av utredningen till Heléne Fritzon.

Han kommenterade också två i frågan vägledande domar i Migrationsöverdomstolen .

Det finns en liten nyansskillnad i förhållande till vårt förslag, men de går i precis samma riktning, sa han.

Cecilia Widegren frågade också vad regeringen vill göra för att undvika att personer som har bristyrken inte utvisas på grund av för dålig samverkan mellan myndigheter som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Heléne Fritzon svarar att Migrationsverket har möjlighet att lista bristyrken i samråd med Arbetsförmedlingen. Med en sådan lista ska man kunna frångå huvudregeln om att ansökan ska göras före inresa i landet: ”Sökanden som befinner sig i Sverige och som fått anställning inom ett arbete där efterfrågan på arbetskraft är stor kan med andra ord söka uppehålls- och arbetstillstånd utan att lämna landet. ”