Museets lokaler är också industrihistoria i sig. Ta hand om vår stads historia sedan 1700-talet fram till idag.

Ni måste ju ha ett ansvar att bevara stadens historia för framtiden för stadens innevånare och besökare. En turist som stannar i Tidaholm spenderar alltid några kronor.

Vincontoret har tagit ansvar för Vulcans gamla kontor, Marbodal center för lagerlokalerna. Konstlitografiska verkstaden vårdar gamla tryckeriet. Idrottshistoriska museet ansvarar för bevara idrottens historia i Tidaholm. Vi skall få en erkänt duktig museichef hit och då behövs lokalerna för att ta hand om industrihistoria och utställningar. Det räcker väl att ha turistbyrån som gäst i lokalen.

6,5 miljoner att bygga om museet, pengarna borde kunna användas bättre. Det borde gå att bygga helt nytt för mindre pengar, men det finns ju tomma lokaler. Det vore väl bättre att något av dessa hus får en hyresgäst?

Det verkar vara en hund begraven eller också har ni inte kunnat förklara för vanligt folk att ert förslag skulle vara bra.

” Vi är många som ställer oss frågande”