Tomas Asplund Gustafsson, konstintendent på Skövde konstmuseum, har tagit klivet in i en storskalig textilskulptur. Det hudfärgade elastiska tyget ger efter när han nyper tag i det, tyget böljar runt honom.

Han förklarar att det här är ett konstverk där själva poängen är att uppleva det med alla sinnen och gärna låta sig uppslukas av det under en stund.

I vanliga fall får man inte pilla på konstverken på konstmuseet.

Textilskulpturen heter Inside/Outside och är skapad av kostymdesignern Linnéa Bågander i nära samarbete med dansaren Karolin Kent. Den är ett av tre verk, som ingår i utställningen som fått namnet Nutidens epidemi.

Karolin Kent har beskrivit sitt skapande med att hon vill utforska "nya estetiska uttrycksformer i skärningsfältet mellan visuell konst, performance, somatisk praktik och textilarkitektur."

– Somatisk rörelsepraktik ökar medvetenheten om kroppen som en helhet och balanserar det inre och det yttre, skriver hon på sin hemsida.

Nutidens epidemi är en så kallad co-utställning, vilket enkelt förklarat betyder att konstmuseet lånar ut yta för utställningen.

– Vi har tre, fyra sådana här utställningar per år. Det är ett koncept som vi har haft i drygt två år och det har varit väldigt givande. Vi vill vara dagsaktuella och utbrändhet är en av vår tids folksjukdomar. Det finns många bottnar i ämnet värda att diskutera, och här kan konsten vara ett sätt att komma vidare.

Han menar att Karolin och de andra försöker lära oss hitta nya sätt att bli hela.

Vad har de här co-utställningarna gett konstmuseet?

– Det breddar vårt utbud av konst så det inte blir enkelriktat. Vi är kunniga på det vi gör, men vi har våra begränsningar. De här unga kreatörerna ger oss något som vi själva förmodligen inte hade kommit på.

Bild 1 av 3

Tomas Asplund förklarar att nya möten i det konstnärliga rummet leder till ett mer intressant givande och tagande.

– Vi erbjuder en arena åt lokala aktörer, kulturutövare och producenter. Exempelvis bjöd vi tidigare in Hova galleri, som ställde ut konst av en nyanländ syrisk flykting, Heva Alakkad. Hon är en konstnär som börjat bli etablerad i Sverige men som vi kanske inte hade tagit upp i ett så tidigt skede i hennes karriär. Nu har vi köpt in ett verk av henne på konstmuseet.